Het Filosofisch Café Drachten

 Enkele sites van andere Cafés zijn:

Filosofisch Café Hoogeveen

Filosofisch Café Zwolle

Filosofisch Café Groningen

Filosofisch Café Sneek

Filosofisch Café Heerenveen

 

 

Witte Kerk Hemrik: activiteiten filosofisch-cafe

 Filosofie tijdschrift

TU-Delft Studium Generale
Geschiedenis van de filosofie (lezingen)

Overzichts-site van Frederik Boven
Veel filosofisch links in diverse categorieën

 =======================================================================

filosofischcafedrachten@gmail.com