Het Filosofisch Café Drachten 

 

Aanbevolen literatuurbij een  Inleiding tot de filosofie

Les 2: Antropologie II:
Victor Lamme – De Vrije Wil bestaat niet
Jacques Bos – Het ongrijpbare zelf
Alva Noë – We zijn toch geen brein?
Tjeerd van de Laar & Sander Voerman – Vrije Wil

Les 3:  Sociale en politieke filosofie
Michael J. Sandel – Rechtvaardigheid
Hans Achterhuis – Utopie
Hans Achterhuis – Het rijk van de schaarste
P.H.A. Frissen – De staat van verschil

Les 4: Godsdienstfilosofie en Metafysica
Ger Groot – Het krediet van het credo
Michiel Leezenberg – Rede en religie
Herman Philipse – Atheïsitsch manifest en
De onredelijkheid van religie

Richard Dawkins – God als misvatting

Les 5: Kentheorie en Wetenschapsfilosofie
Daniel Kahneman – Ons feilbare denken

 Les 6: Ethiek
Paul van Tongeren – Deugdelijk leven
John Stuart Mill – Over vrijheid
Darrin M. McMahon – Geluk. Een geschiedenis

filosofischcafedrachten@gmail.com