Het Filosofisch Café Drachten

Agenda overzicht.
Voor nadere informatie kijk onder Toelichting.

De volgende drie lezingen betreffen een drieluik met als overkoepelende  titel:


DENKEN IN HET ANTROPOCEEN
DRIE FILOSOFEN OVER ONZE LEEFOMGEVING,

lokaal en wereldwijd

De lezingen in februari, maart en april hangen met elkaar samen. De sprekers gaan in op zorgen over de toekomst van onze planeet: opwarming, klimaatverandering, verlies aan biodiversiteit en de rol van de mensen daarbij. Volgens sommigen is er sprake van een nieuwe geologisch tijdperk: het ant(h)ropoceen, als opvolger van het holoceen.Lees het ook in onze nieuwsbrief

 

________________________________________________

24 april 2018 Drieluik 3/3

April is de maand van de filosofie
De bijeenkomst wordt gehouden in samenwerking met de bibliotheek


Henk Manschot komt spreken over Terrasofie: Blijf de aarde trouw

LET OP: Plaats: Bibliotheek Museumplein 1
Aanmelden is nodig en kan via de website van de bibliotheek: https://bibliotheekdrachten.nl/activiteiten.html
Toegangsprijs: € 10,- , voor leden van de bibliotheek € 9,-

________________________________________________

Eerder in dit drieluik vonden de onderstaande lezingen plaats

20 februari 2018: Drieluik 1/3
Johan van de Gronden

De grutto en de meent.
Over landschap, identiteit en gemeenschapszin. 
Lezing in het kader van LF 2018.


13 maart 2018 Drieluik 2/3
René ten Bos (Denker des Vaderlands) over zijn boek "Dwalen in het antropoceen¨

Na Johan v.d. Gronden, die in februari de aandacht vroeg voor onze leefomgeving vanuit een meer lokaar perspectief, wordt het u breder getrokken: de effecten van ons handelen op de aarde.
Ten Bos brengt de wetenschappelijke en filosofische visies bij elkaar en dat leidt makkelijk tot desorientatie en zijn boodschap is: wen er maar aan. Maar, zegt hij, we moeten ons wel herbezinnen over wie of wat de antropos is.
Voor meer info onder toelichting.
________________________________________________

15 mei

Rene Cuperus over Populisme

 

Wij hebben René Cuperus uitgenodigd om zijn visie te geven op het fenomeen populisme: wat verstaan we onder populisme, welke verklaringen doen de ronde, hoe bedreigend is populisme voor ons democratisch bestel?

Plaats: Brede School De Drait
Aanvang 19.30 uur.
LET OP: Aanmelden is niet nodig. Zaal open om 19.00 uur.

 

 (Voor nadere details zie onder toelichting)

 

 

=============================================================================================

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld vinden alle bijeenkomsten plaats in de Brede School in de wijk "De Drait",
Flevo 190 9204JT Drachten. Aanvang 19.30 uur.
LET OP: Aanmelden is niet nodig. Zaal open om 19.00 uur.

Voor toegangsprijzen: zie homepage

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
        
Onder de tab "Archief" kunt u zien wat er voorheen heeft plaatsgevonden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Houd deze website in de gaten en meld u aan op filosofischcafedrachten@gmail.com dan houden we op de hoogte van de activiteiten

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

filosofischcafedrachten@gmail.com