Het Filosofisch Café Drachten

Agenda overzicht.                            

                                                                                                     Nieuwsbrief fcd juni 2019


Voor nadere informatie kijk onder Toelichting.
 _  __________________________________________________________________________________________________________________

 De volgende data zijn er bijeenkomsten

  


19 september - Jos de Mul

Sociale media en democratie

Deze lezing maakt deel uit van het programma voor het Cultuurhistorisch  jaar 2019 van Smallingerland


15 oktober - Jeroen Linssen

  
Hebzucht (n.a.v. zijn boek: Hebzucht: een historische verkenning)

 


19 novvember - Jan Flameling

Klimaatverandering - Wat te doen??

______________________________

                                             (Voor nadere details zie onder toelichting)

 

 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld vinden alle bijeenkomsten plaats in de Brede School in de wijk "De Drait",
Flevo 190 9204JT Drachten. Aanvang 19.30 uur.
LET OP: Aanmelden is niet nodig. Zaal open om 19.00 uur.

Voor toegangsprijzen: zie homepage

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
        
Onder de tab "Archief" kunt u zien wat er voorheen heeft plaatsgevonden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Houd deze website in de gaten en meld u aan op filosofischcafedrachten@gmail.com ,
dan houden we op de hoogte van onze activiteiten.

Is uw privacy gegarandeerd? Dat leest u hier.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

filosofischcafedrachten@gmail.com