Het Filosofisch Café Drachten

Nadere details betreffende het programma 2019                                                       Link naar facebook

 

 


19 september Jos de Mul

Sociale media en democratie

Deze avond maakt deel uit van het programma voor het Cultuurhistorisch jaar 2019 in Smallingerland.

Democratie, demagogie en vrijheid van meningsuiting in het tijdvak van de sociale media.

Sinds het begin van het millennium heeft het populisme wereldwijd een grote vlucht genomen. Populisten zijn er in vele soorten en maten, maar wat ze allemaal delen is demagogische stijl van politiek bedrijven met behulp van beledigende woorden, persoonlijke aanvallen en verdachtmakingen. Dat draagt in belangrijke mate bij aan de verruwing van de omgangsvormen. Nederland is daarop geen uitzondering en volgens onderzoek van I&O Research is die verruwing een van de grootste zorgen van de Nederlandse bevolking.

Demagogie – het in beweging brengen van het volk met retorische middelen – maakt een politicus nog niet noodzakelijk tot een populist. Demagogie is eigen aan democratie. Iedere politicus doet immers zijn best om kiezers voor zijn standpunten te winnen, en dan is een zekere mate van ronkende retoriek onvermijdelijk. Dat gold al voor de directe democratie in het klassieke Athene en dat is er niet minder op geworden in het tijdvak van de massamedia.

Het hedendaagse populisme kan echter niet goed begrepen worden zonder daarbij de rol van het internet en met name sociale media als Twitter en Facebook in ogenschouw te nemen. Deze nieuwe media hebben het politieke landschap in een aantal opzichten ingrijpend veranderd. In zijn lezing zal Jos de Mul ingaan op deze verandering en de gevolgen daarvan voor onze parlementaire democratie, vrijheid van meningsuiting en persvrijheid.

 

 

 

Let op:
De lezing vindt plaats op een donderdag.
De locatie is: Doopsgezinde Kerk
Zuiderbuurt
Toegansprijs: €4.00
Aanvang: 19.30 uur


 

15 oktober Jeroen Linssen                    
Hebzucht                             
 

Onze maatschappij lijkt te draaien om de consument. Wij willen dagelijks meer eten, meer kopen en meer aan anderen kunnen laten zien. Aan de andere kant veroordelen we hebzucht en wijzen we haar aan als de oorzaak van, onder andere, de financiële crisis en de teloorgang van het klimaat. Hoe verhouden wij ons tot hebzucht? En waar komt dit concept vandaan?

Jeroen Linssen is filosoof en docent sociale en politieke filosofie aan de Radbout Universiteit te Nijmegen.
Hij schreef  hierover een boek: Hebzucht. Een filosofische geschiedenis. 

 
 

 


 19 november Jan Flameling

Klimaat verandering - Wat te doen?

We leven in het antropoceen: het tijdperk waarin de mensheid als nooit tevoren zijn invloed op de aarde laat gelden. Die invloed heeft catastrofale gevolgen: het stijgen van de zeespiegel, klimaatopwarming, meer broeikasgassen en het uitsterven van soorten, zijn slechts enkele voorbeelden.

Hoe het tij te keren? Hoe een homo ecologicus te worden? Wat te doen? In zijn lezing laat Jan Flameling u kennismaken met Peter Sloterdijk die ons voorstelt ons niet langer als "enkeling" en onverschillig toeschouwer op te vatten, met Timothy Morton die in zijn boek "Ecologisch wezen" ons vraagt op een andere manier om te gaan met niet-menselijke wezens en met Thich Nhat Hanh die ons oproept wakker te worden en vanuit liefde voor "Moeder Aarde" te leven.                                                                                               

Dr Jan Flameling is filosoof, auteur en eigenaar van bureau Ataraxtia.
Hij geeft les aan de ISW, geeft trainingen en organiseert seminars.

 

 


 


 

 

 

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Locatie: Brede School De Drait, Flevo 190
Toegang: €8.00 incl twee consumpties. Studenten betalen €5.00
Aanmelden is niet nodig.


 

 

Voor toegangsprijzen: zie homepage

 ===============================================================================================================

 Einde van het seizoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ==================================================================================================

 

 

    LETOP: AANMELDEN IS NIET NODIG
                                                                                                                                                  Brede School in De Drait; zaal open 19.00 uur.

filosofischcafedrachten@gmail.com