Het Filosofisch Café Drachten

Nadere details betreffende het programma 2020                                                                                Link naar facebook

 24 maart Vervallen

De Verlichting
Spreker: Arelis Heemstra

De Verlichting heeft onze samenleving gestempeld. Maar wat hield deze periode in en welke ideeën en praktijken bracht deze met zich mee? Vooral aan het ontstaan van de Verlichting zal aandacht besteed worden. Maar ook zullen de schaduwkanten (dus ook de kritiek) niet onbesproken blijven.

 De Verlichting heeft onze samenleving gestempeld. Je hoeft alleen maar te denken aan noties als autonomie, gelijkheid, democratie en vooruitgang. Het onderscheid tussen de Verlichting als culturele periode en als filosofische stroming zal het uitgangspunt vormen van de lezing. Maar wat hield deze periode in en welke ideeën en praktijken bracht deze mee?

 Vooral aan het ontstaan van de Verlichting zal aandacht worden besteed, waaronder de rol van Nederland. Ook worden ideeën besproken van bekende Verlichtingsdenkers, zoals Descartes, Rousseau en Spinoza. Tenslotte zullen ook de schaduwkanten (dus ook de kritiek) niet onbesproken blijven. Hierbij valt te denken aan racisme en antisemitisme die toch ook hun wortels in de Verlichting hadden en de uitbarsting van geweld en intolerantie tijdens de Franse Revolutie. Een kritiek van meer recente datum vinden wij bij de vertegenwoordigers van de Frankfurter Schule (Adorno en Horkheimer).

 

Dr. A. Heemstra studeerde geschiedenis en filosofie, en promoveerde cum laude op een proefschrift over Schelling. In zijn werkzame leven was hij docent filosofie en geschiedenis aan CSG Liudger te Drachten. Hij is sinds de start van het FCD lid van de werkgroep.

  

De bijeenkomst vindt plaats in het wijkcentrum van Brede School De Drait te Drachten (Flevo 190) en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De entree bedraagt € 8,00 (inclusief consumpties). Jongeren betalen € 5,00. De organisatie is in handen van het Filosofisch Café Drachten, website: www.filosofischcafedrachten.nl

 


21 april Daan Rovers, Filosoof des Vaderlands

Het Uur der waarheid

Vrijheid is kiezen voor de waarheid. Ware vrijheid betekent zelf over kwesties nadenken, zelf tot een oordeel komen, waarheid en recht leidend te laten zijn.

Tijdens de Maand van de Filosofie vraagt de Denker des Vaderlands, Daan Roovers zich af: wat is de status van waarheid, hoe komt waarheid tot stand, en is de waarheid voor iedereen hetzelfde? Wat kunnen filosofen ons leren over een constructieve en effectieve omgang met het begrip waarheid?

Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek

 

 

De bijeenkomst vindt plaats in de Bibliotheek. U dient zich aan te melden via de aktiviteitenkalender van de bibliotheek
Volg de link:  https://drachten.beleefhetindebieb.nl/activiteiten/detail/1671/


 12 mei

 

 

De bijeenkomst vindt plaats in het wijkcentrum van Brede School De Drait te Drachten (Flevo 190) en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De entree bedraagt € 8,00 (inclusief consumpties). Jongeren betalen € 5,00. De organisatie is in handen van het Filosofisch Café Drachten, website: www.filosofischcafedrachten.nl

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Locatie: Brede School De Drait, Flevo 190
Toegang: €8.00 incl twee consumpties. Studenten betalen €5.00
Aanmelden is niet nodig.


 

 

Voor toegangsprijzen: zie homepage

 ===============================================================================================================

 Einde van het seizoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ==================================================================================================

 

 

    LETOP: AANMELDEN IS NIET NODIG
                                                                                                                                                  Brede School in De Drait; zaal open 19.00 uur.

filosofischcafedrachten@gmail.com