Het Filosofisch Café Drachten

Nadere details betreffende het programma 2017 / 2018                                                        Link naar facebook

                                                                                                                                        LETOP: Locaties zijn verschillend!
                                                                                                                                        AANMELDEN alleen nodig voor 24 april (zie aldaar)
___________________________________________________

 Volgende data zijn:

______________________________________________________

 24 april 2018

April is de maand van de filosofie en daarom wordt deze bijeenkomst gehouden in samenwerking met de bibliotheek
Plaats: Bibliotheek Drachten a/h Museumplein nr 1

Thema Terrasofie met als ondertitel: Helpt Nietzsche ons om de aarde trouw te blijven?

met spreker Henk Manschot

De ergste ziekte van de moderne mens is zijn vervreemding van de natuur om hem heen en van de aarde.
Deze diagnose stelde Friedrich Nietzsche al 150 jaar geleden. Hij spoorde de mens aan om een ‘Terrasofie’ te ontwikkelen, een nieuwe wijsheid omtrent het leven op aarde. Hij stelde voor om niet de Mens, maar de aarde centraal te stellen in onze omgang ermee. Het gaat dan vooral om de wijze waarop wij de aarde zouden kunnen gaan bewonen en bewerken.
Het gaat niet alleen om natuur, dieren en klimaat: als mens zijn we via voeding, water en zuurstof wezenlijk, organisch verbonden met de aarde.

Henk Manschot heeft zich verdiept in de persoonlijke zoektocht van Nietzsche en houdt een beargumenteerd pleidooi om het motto ‘Blijf de aarde trouw’ tot leidraad te nemen voor een hedendaagse ecologische levenskunst. Dit pleidooi omvat zowel een persoonlijke opdracht als een maatschappelijke oriëntatie voor de toekomst.

Henk Manschot is emeritus hoogleraar van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.

Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Bibliotheek Drachten, Museumplein 1
Prijs: € 10,-, leden van de bibliotheek betalen € 9,-.
Aanmelden nodig via de
website van de Bibliotheek


_____________________________________________________

15 mei

Rene Cuperus over Populisme

Wij hebben René Cuperus uitgenodigd om zijn visie te geven op het fenomeen populisme: wat verstaan we onder populisme, welke verklaringen doen de ronde, hoe bedreigend is populisme voor ons democratisch bestel?

Een citaat uit de samenvatting van zijn lezing:

 De populistische opstand van de burgers tegen het establishment kent diepe oorzaken. Populisme is een riskant alarmsignaal in een wereld op drift. Het wordt veroorzaakt door een stroomversnelling in het moderniseringsproces (hyperglobalisering) en door een ingrijpende transformatie van sociale verhoudingen (einde naoorlogs sociaal contract, migratie-fricties). Populisme staat voor een crisis van wantrouwen en representatie. Het weerspiegelt een kortsluiting tussen kiezers en gekozenen, tussen elite en bevolking, tussen globaliseringswinnaars en globaliseringsverliezers.  

René Cuperus (politiek- en cultuurhistoricus RUG) is als gastonderzoeker verbonden aan het Duitsland Instituut van de Universiteit van Amsterdam, tevens werkzaam op het Ministerie van Buitenlandse Zaken als ‘’Scholar in Residence’’, en columnist van de Volkskrant.


 

 

 

 

Voor toegangsprijzen: zie homepage

 ==========================================================================================

 Einde van het seizoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ===========================================================================================

 

 2017: Arelis Heemstra
Lezing: Vijand of mogelijke vriend?


Bij de val van de muur dacht Fukuyama dat het einde van de geschiedenis aangebroken was. 9/11 logenstrafte deze idee. We zijn in een tijd aangeland waarin er weer sprake is van vijanden (IS, Poetin…).
Wat verstaan we, echter, onder de ‘vijand’? Is hij een potentiële vriend (Habermas) of de onverzoenlijke tegenstander (Carl Schmitt) die de vorming en het onderhouden van een staat noodzakelijk maakt.

Arelis Heemstra promoveerde cum laude aan de Vrije Universiteit op een proefschrift over Schelling.
Hij was leraar filosofie aan CSG Liudger te Drachten.

 ==================================================================================================

 

 

    LETOP: AANMELDEN IS NIET NODIG
                                                                                                                                                  Brede School in De Drait; zaal open 19.00 uur.

filosofischcafedrachten@gmail.com