Het Filosofisch Café Drachten

Nadere details betreffende het programma 2020                                                                                Link naar facebook

 


 

25 februari spreekt   Jacquelien Rothfusz over

 

Normatieve perspectieven op verbondenheid: zorgethiek en Ubuntu.

Hoe kunnen we als mensen integer handelen in de wereld waarin we leven? In de loop van de geschiedenis hebben verschillende filosofen over deze vraag nagedacht en zij zijn tot verschillende antwoorden gekomen. In de Westerse filosofie zijn drie verschillende perspectieven dominant: de beginselethiek, de gevolgenethiek en de deugdenethiek. In al deze perspectieven wordt gestreefd naar autonome rationele keuzes. Er zijn echter ook benaderingen binnen de ethiek die meer oog hebben voor de verbondenheid tussen mensen. In deze lezing wordt ingegaan op een feministisch alternatief: de zorgethiek. Een normatieve theorie die een aanvulling wil geven op het ideaal van het autonome individu. Mensen zijn altijd in diverse relaties verbonden met elkaar en de aard van die relaties maakt uit welke zorg ze elkaar zouden moeten bieden. Daarnaast wordt een Afrikaans alternatief voor de Westerse normatieve theorieën besproken: Ubuntu. Dit is een eeuwenoude manier van denken, die recenter meer bekendheid heeft gekregen door Nelson Mandela en bisschop Tutu. Ubuntu benadrukt niet alleen de verbondenheid met naasten, maar ook met vreemdelingen, andere generaties en met de natuur. In het Zuid-Afrika na de Apartheid hielp deze filosofie om mensen weer met elkaar te verzoenen. Wellicht kunnen deze theorieën ons inspireren bij morele keuzes.        


 

 Jacquelien Rothfusz (1955) is hogeschooldocent aan de Hanzehogeschool. Zij promoveerde in 2017 aan de faculteit wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen op het proefschrift “Potensia. Denkgereedschappen voor het werk met marginale groepen”, een onderzoek naar normaliserende macht en tegenmacht aan de hand van een casus van multiproblem-Caribische Nederlanders in Groningen. Haar meest recente boeken zijn: Ethiek in de psychologie (3e editie 2019) en Ethiek in sociaal werk (3e editie 2017). 

 

De bijeenkomst vindt plaats in het wijkcentrum van Brede School De Drait te Drachten (Flevo 190) en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De entree bedraagt € 8,00 (inclusief consumpties). Jongeren betalen € 5,00. De organisatie is in handen van het Filosofisch Café Drachten, website: www.filosofischcafedrachten.nl

  


 

 28 maart Arelis Heemstra

De Verlichting

De Verlichting heeft onze samenleving gestempeld. Maar wat hield deze periode in en welke ideeën en praktijken bracht deze met zich mee? Vooral aan het ontstaan van de Verlichting zal aandacht besteed worden. Maar ook zullen de schaduwkanten (dus ook de kritiek) niet onbesproken blijven.

 

De bijeenkomst vindt plaats in het wijkcentrum van Brede School De Drait te Drachten (Flevo 190) en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De entree bedraagt € 8,00 (inclusief consumpties). Jongeren betalen € 5,00. De organisatie is in handen van het Filosofisch Café Drachten, website: www.filosofischcafedrachten.nl

 


21 april Daan Rovers, Filosoof des Vaderlands

Het Uur der waarheid

 

De bijeenkomst vindt plaats in het wijkcentrum van Brede School De Drait te Drachten (Flevo 190) en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De entree bedraagt € 8,00 (inclusief consumpties). Jongeren betalen € 5,00. De organisatie is in handen van het Filosofisch Café Drachten, website: www.filosofischcafedrachten.nl12 mei

 

 

De bijeenkomst vindt plaats in het wijkcentrum van Brede School De Drait te Drachten (Flevo 190) en begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). De entree bedraagt € 8,00 (inclusief consumpties). Jongeren betalen € 5,00. De organisatie is in handen van het Filosofisch Café Drachten, website: www.filosofischcafedrachten.nl

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Locatie: Brede School De Drait, Flevo 190
Toegang: €8.00 incl twee consumpties. Studenten betalen €5.00
Aanmelden is niet nodig.


 

 

Voor toegangsprijzen: zie homepage

 ===============================================================================================================

 Einde van het seizoen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ==================================================================================================

 

 

    LETOP: AANMELDEN IS NIET NODIG
                                                                                                                                                  Brede School in De Drait; zaal open 19.00 uur.

filosofischcafedrachten@gmail.com