Aanmelden september bijeenkomst

Via onderstaand formulier meldt u zich aan voor de bijeenkomst van 21 september.
Het betreft lezing van Johan Goud over secularisatie.
Plaats van samenkomst is de Brede school De Drait, aanvang 19.30 uur. Kosten €8.00. (Er is geen kassier. U deponeert uw bijdrage in de daartoe geplaatste doos; gepast!!)
Toelating op basis van volgorde van aanmelding. U krijgt bevestiging van een succesvolle aanmelding.
Per formulier kunt evt. twee personen opgeven maar alleen als die tot ¨één huishouding¨ behoren.
Middels uw opgave verklaart u vrij te zijn van corona gerelateerde klachten (loopneus, hoesten, koorts) en als zich die na opgave ontwikkelen dan blijft u alsnog thuis.
De gegevens die u verschaft bij uw opgave worden 14 dagen na de bijeenkomst vernietigd.

In samenwerking met de beheerder wordt de zaal ingericht zodat aan de voorschriften i.v.m. corona wordt voldaan.
Bij binnenkomst de handen ontsmetten, de presentielijst afvinken en het toegangsbedrag afgeven en de aanwijzingen opvolgen die u naar uw plaats verwijzen.
Er zijn vast opgestelde zitplaatsen en de tafels en stoelen mag u niet verschuiven, dit vanwege het aanhouden van de vereiste 1.5 meter afstand.
Als er groepsvorming ontstaat bij binnenkomst dient u een mondkapje te gebruiken.
Vóór het begin van de lezing wordt de gezondheidscheck nogmaals met u doorgenomen.

___________________________________________________________________________________________________

Opgave

Ja, ik wil deelnemen aan de bijeenkomst van het Filosofisch Café Drachten van 21 september in de Brede School De Drait. Ik verklaar vrij te zijn van corona gerelateerde klachten en de aanwijzingen voor persoonlijke bescherming en het plaatsnemen in de zaal (van de medewerkers van het FCD en/of de Brede School) ter harte te nemen.