Toelichting

21 september

Johan Goud over Secularisatie.

Nadere informatie volgt

19 oktober

Onno Zijlstra over Verbeelding

Nadere informatie volgt ….

16 november

Jeroen Linssen over Individuele vrijheid en gemeenschappelijk geluk

In de lezing wordt ingegaan op de thematiek van hoofdstuk 7 van het boek Het goede leven en de vrije markt van Ad Verbrugge e.a.. Daarin wordt de tegenstelling besproken tussen het liberalisme en het communitarisme. In het liberalisme wordt uitgegaan van het autonome individu. Verdelingsvraagstukken worden in feite overgelaten aan de markt en een gedeeld concept van het goede leven wijst men af. Er is sprake van een ‘dunne’ moraal, waardoor de vrijheid van het individu maximaal is. In het communitarisme wordt uitgegaan van de gemeenschap. Verdelingsvraagstukken worden eerst moreel en daarna politiek besloten. Steeds wordt gezocht naar een gedeeld concept van het goede leven. Er is sprake van een ‘dikke’ moraal. De vraag is: gaat dit laatste ten koste van de vrijheid van het individu, alsook ten koste van economische voorspoed (Mandeville, Smith)? Of moeten we erkennen dat de liberale visie op het individu onhoudbaar is en juist onrecht doet aan de ontwikkeling van de mens tot een vrij en autonoom wezen (Aristoteles, Hegel, MacIntyre). Of is er een synthese denkbaar (Hegel) tussen beide opvattingen, kortweg tussen individu en gemeenschap.

Dr. Jeroen Linssen is universitair hoofddocent praktische filosofie aan Radboud Universiteit Nijmegen. Recent publiceerde hij: Hebzucht. Een filosofische geschiedenis van de inhaligheid (2019, Vantilt).