Cursus

Jaarlijks proberen we in het najaar over 4 of 5 avonden een thema te behandelen in cursus verband.
Op dit moment is er geen cursus gepland.

2024 Cursus Rede & Religie.
Data: 9 & 23 januari en 6 & 13 februari

Omschrijving:

Korte weergave van de inhoud.
Mensen zijn willende, voelende, denkende, handelende of gelovende wezens.
Tussen deze menselijke activiteiten’ kan harmonie bestaan, maar noodzakelijk is dat niet.
Zo kunnen bijvoorbeeld gevoel en verstand met elkaar samengaan, maar ook met elkaar in conflict komen.
Hetzelfde geldt voor geloven en denken.
Voor veel gelovigen kunnen redelijk denken en wetenschap per definitie niet in conflict komen met geloof.
Wordt in de wetenschap immers niet nagedacht over de structuren die de Schepper in de schepping heeft gelegd?
Voor niet- gelovigen is dat laatste geen optie: ‘God’ is door de ontwikkeling in kennis die de mensheid doormaakt niet langer
nodig als verklaringsgrond voor het bestaan van mens en wereld.
Toch moet de vraag gesteld worden, hoe veel er ‘waar’ is van de Tegenstelling tussen geloof en denken of dit voor een belangrijk deel eerder mythen zijn. 

Deze cursus gaat op verscheidene niveaus en op een historiserende manier ook in op de wederzijdse relatie tussen geloven (religie) en denken (rede).
Op kentheoretisch niveau wordt nagedacht over de relatie tussen wetenschappelijke kennis en religieuze openbaring, alsmede over de status van godsbewijzen.
Op ethisch niveau komt de rol aan de orde die rede en religie spelen op het gebied van normen en waarden en zingeving.
Ten slotte worden rede en religie op sociaalfilosofisch niveau met elkaar geconfronteerd in termen van maatschappelijke praktijken.
Moeten staat en godsdienst met elkaar verbonden of juist van elkaar gescheiden worden? De laatste vraag brengt de discussie op zeer actueel niveau.

Cusrusleider: Dr Arelis Heemstra


Wanneer, waar en wat zijn de kosten
De cursusdata zijn: 9 januari, 23 januari, 6 februari en 13 februari
Plaats: BredeSchool in de Drait, kleine zaal. Aanvang steeds: 19.00 uur (tot +/- 21.00 uur)
Kosten deelname: €80,00
Aanmelden via antwoord op deze mail
Max aantal deelnemers 15, plaatsing op basis van volgorde van aanmelden.
Bij overtekenen krijgt u bericht. Degenen die geplaatst zijn krijgen een verzoek tot betaling.

 

 

Voorheen gepresenteerd:

Jaar

Titel

Cursusleider

2019

Schopenhauer & Nietsche

Arelis Heemstra

2018

Inleiding in de westerse filosofie

Onno Zijlstra

2018

Hannah Arendt

Arelis Heemstra

2014

Rechtvaardigheid

Arelis Heemstra

2013

Inleiding tot de filosofie

Arelis Heemstra