Cursus

Jaarlijks proberen we in het najaar over 4 of 5 avonden een thema te behandelen in cursus verband.
Op dit moment is er geen cursus gepland.

Voorheen gepresenteerd:

Jaar

Titel

Cursusleider

2019

Schopenhauer & Nietsche

Arelis Heemstra

2018

Inleiding in de westerse filosofie

Onno Zijlstra

2018

Hannah Arendt

Arelis Heemstra

2014

Rechtvaardigheid

Arelis Heemstra

2013

Inleiding tot de filosofie

Arelis Heemstra