Wat is een Filosofisch Café

Wat is een filosofisch café?

 Een filosofisch café is een ontmoetingsplaats voor mensen die antwoorden zoeken op vragen en/of uitgedaagd willen worden om na te denken over vragen die betrekking hebben op het menselijk bestaan. Het Filosofisch Café Drachten (FCD) organiseert zeven maal in het jaar een avond, waarop iemand een inleiding houdt over een belangwekkend onderwerp, waarna er gelegenheid is om met elkaar in gesprek te gaan.

Daarnaast organiseert FCD jaarlijks een cursus, waarin dieper wordt ingegaan op een thema. Soms aan de hand van een boek, waardoor de cursus het karakter krijgt van een leesgroep.

Het Café is bedoeld voor leken. Dus mensen die zich niet beroepshalve met filosofie bezig houden, maar wel in filosofie geïnteresseerd zijn en die zich op een ontspannen manier willen verrijken met nieuwe kennis en inzichten.
Van een café kun je niet lid worden, daar ga je heen wanneer je zin hebt. Aanmelden is normaal niet nodig.
Echter zolang er van overheidswege Corona gerelateerde maatregelen zijn, is vooraf aanmelden noodzakelijk.