Welke vragen?

Welke vragen?

Een alledaagse ervaring kan zijn: een mooi vergezicht tijdens de vakantie. Deze ervaring kan verwondering te weeg brengen en de vraag oproepen: hoe is het mogelijk dat ik besta, dat de wereld bestaat? Voorbeelden van andere vragen zijn: Wat is rechtvaardigheid? Vormen robots een gevaar voor de menselijke soort? Waar stopt tolerantie en begint onverschilligheid? Mag ik over mijn eigen dood beslissen?

In het Café komen dergelijke vragen aan de orde, maar de nadruk ligt op nijpende maatschappelijke en existentiële kwesties. Het Café wil dus inhaken op de actualiteit en zaken die diep ingrijpen in het persoonlijk bestaan, zoals blijkt uit enkele van de genoemde voorbeelden.