Wat is filosofie

Wat is filosofie?

In het Café worden vragen op een filosofische manier benaderd. Dat wil zeggen: proberen op een onbevooroordeelde en kritische manier een probleem op meerdere manieren te benaderen. Durven te twijfelen en het vanzelfsprekende los te laten. Durven op zoek te gaan naar vooronderstellingen van en argumenten voor je eigen ideeën en meningen, en die van anderen. Proberen je eigen ideeën zo helder mogelijk onder woorden te brengen. Enerzijds kan dit denken veel plezier schenken en troost bieden. Anderzijds kan filosofie leiden tot ingrijpende veranderingen in opvattingen en levenswijzen. Voor velen start filosofie bij verwondering of uit verbijstering, zodat heel alledaagse ervaringen kunnen leiden tot diepzinnige vragen.